Kotilinkki | Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 2.11.2016

Rekisterinpitäjä

Nimi
Kotilinkki Oy
Osoite
Kauppatie 6, 90440 Kempele
Muut yhteystiedot
johtoryhma@kotilinkki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Antti Myllymäki
Osoite
Kauppatie 6, 90440 Kempele
Muut yhteystiedot
antti.myllymaki@kotilinkki.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

asiakassuhteet ja internet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Suljettu verkko